• Default Alternative Text

  Sikkerhetsmodul / Sikkerhetsmatte / Kontaktor / Cat.3 PL d, SIL 2 / Stoppkategori 0

  Standard alternativ tekst

  Utfordringer

  I henhold til risikovurderingen din må du konstruere maskinen med en sikkerhetsfunksjon for perimeterovervåkning. Dette er nødvendig for å oppfylle PL d EN/ISO 13849-1, SIL 2 EN/IEC 62061, for å være i samsvar med gjeldende sikkerhetslovgivning og -standarder som gir CE-samsvar. Du trenger også å gjøre den tidkrevende prosessen for valg av tilbud og dokumentasjon raskere. For å redusere tiden det tar å få maskinen på markedet, og øke lønnsomheten når du oppretter materiallisten, trenger du koblingsskjemaer og pålitelighetsberegning for sikkerhetskjeden.

  Vi hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen

  Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
  • Løsninger

   • Denne perimetervern med sikkerhetsmodul-løsningen tilbyr en effektiv måte å sikre maskinsikkerhet på. Den tradisjonelle XPSAK-sikkerhetmodulen gjør det mulig å opprette sikkerhetskretsen.
   • Dokumentasjonen omfatter: koblingsskjema, prinsippskisse, forklaring av bruksområde og beregning av sikkerhetspålitelighet. Sikkerhetskjedeløsningen støtter opprettelse av sikkerhetsarkitekturer med en kategori 3-arkitektur PL d EN/ISO13849-1 og SIL 2 EN/IEC 62061 for perimetervernfunksjonen.
   • Den sikkerhetsrelaterte stoppfunksjonen initieres ved aktivering av en nødstopp eller sikkerhetsmatter som er installert rundt maskinen for å begrense tilgang til en farlig sone. Aktiveringen av sikkerhetsmatten overvåkes av en behandlingsmodul og deaktiverer sikkerhetsmodulutgangene (stoppkategori EN IEC 60204-1) og stopper motorstrømforsyningen som er koblet til kontaktorer (K1 og K2). Motoren dreier fritt til den stanser.
  • Fordeler

   Sikkerhetskjedeløsninger gir en mal for å løse hver sikkerhetsfunksjon rundt en maskin. Bruk av sikkerhetskjedeløsninger reduserer tiden som kreves for å lage hver sikkerhetsfunksjon og oppfylle kravene i maskinrisikovurderingen. Det er mulig å endre sikkerhetskjedeløsningene med produkter som er egnet for de spesifikke behovene til maskinen, slik at den kan brukes som en mal ved utforming av sikkerhetsfunksjonene for maskinen slik at effektiviteten forbedres og kostnadene reduseres. Hver sikkerhetskjedeløsning inneholder:
   • Forklaring av arkitekturen og sikkerhetskjeden
   • Koblingsskjema
   • Beregningsforklaring
   • Beregningsresultat
   • TÜV-sertifikat
   • Sistema-prosjektfil
  • Differensiering

   Sikkerhetskjedeløsninger er konstruert for å redusere kompleksiteten ved å implementere sikkerhet på maskiner til et minimum. For hver sikkerhetsfunksjon rundt maskinen er det løsninger som er bruksklare eller kan endres, tilgjengelig for forbrukere som ønsker CE-sertifisering.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.