Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Default Alternative Text

   Smarte byer

   Fremtiden tilhører smarte, tilkoblede byer. Våre løsninger for administrasjon av energi og infrastruktur hjelper bysentre med å bli smartere og mer miljøvennlige, i dag.

   Se video Les rapport
   Trafikkork på veien under en snøstorm.

   Utfordringer

   Byene står overfor utfordringen med rask befolkningsvekst, høye forventninger fra innbyggerne og ofte svært begrensede budsjetter. For å tilfredsstille og beholde talentfulle innbyggere og tiltrekke seg jobber og investeringer må byene bli smartere og bruke teknologi til å bli mer effektive, bovennlige og bærekraftige.

   Fakta

   • Blått ikon av jordkloden Innen bare 35 år vil 66 % av verdens befolkning bo i byer.
   • Blått energiikon Byene utgjør bare 2 % av jordens areal, men forbruker 75 % av verdens energiressurser.
   • Blått partnerikon Forbindelsespunktet for de anslått 20 milliarder tilkoblede IoT-enhetene finnes i byene.
   • Ikon med blå graf som peker oppover I løpet av de neste 40 årene må byene øke kapasiteten tilsvarende den kapasitetsøkningen som har vært de siste 4000 årene.
   • Blått lynikon Byene står overfor et økende antall sikkerhets- og værrelaterte trusler de neste 100 årene.
   • Blått ikon av et løvblad Byene står for 80 % av verdens CO2-utslipp.

   Hvorfor samarbeide med Schneider Electric

   • Ikon for smarte byer Vi skaper smarte byer gjennom samarbeid Vi gjør byene i stand til å bli mer effektive, levelige og bærekraftige. Få opptil 30 % energibesparelser gjennom våre energieffektive løsninger og tjenester. Gjør byen et triveligere sted å bo i med mindre trafikk og reduserte utslipp. Gjør byen mer bærekraftig ved å ha oversikt over hvordan alle byens deler, tjenester og forsyninger fungerer. Målet er å redusere energi- og vannforbruket.
   • Håndtrykksikon Vår 5-trinns tilnærming Vi endrer måten byene er utformet, bygget, administrert og fornyet på gjennom: løsninger på dagens utfordringer, integrering for økt effektivitet, samarbeid for å få det til, innovasjon for å forandre verden.
   • Smarte byer: Strategisk fokus på sanntids kontrollsystemer for infrastrukturer

    Denne rapporten ser på viktigheten av en strategisk tilnærming til sanntidsplattformer og fleksible operatører. Dette bidrar til å redusere kostnader, optimalisere investeringer, begrense bemanningsproblemer og bidrar til å skape en mer fleksibel og effektiv by.

    Les historien
    software industrial, man touching screen that is showcasing data drawings
   • Dagens energiinteresser: Schneider Electrics svar

    Schneider Electric håndterer dagens megatrender: urbanisering, industrialisering og digitalisering gjennom nyskapende teknologi som gir energieffektivitet, bærekraft og automasjon.

   • Hjørnesteinen i en smart by: Urban effektivitet

    Smarte byer starter med smarte systemer. Byer som vil lykkes med overgangen til en «smart» by, vil være de som forbedrer de kritiske systemene ved å kombinere en systemorientert nedenfra-og-opp-tilnærming med en dataorientert ovenfra-og-ned-tilnærming.

    Les historien
    Default Alternative Text
   • Urban transport i de smarte byers tid

    Smart transport – en mer bærekraftig og intelligent transportinfrastruktur gjennom digital teknologi – er det viktigste for å kunne virkeliggjøre drømmen om smarte byer.

    Les historien
    Moving traffic in the city
   • Smarte byer – kundereferanser

    Les om noen av de mer enn 250 prosjektene vi har vært med på over hele verden!

    Les historien
    Business people looking at energy efficiency plans, field service
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.