Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Default Alternative Text
   Terminalløsninger for uraffinerte hydrokarboner

   TerminalBOSS

   Industriarbeidere som arbeider på noe utstyr, vannforvaltning, industriproduksjon.

   Utfordringer

   Olje- og gassmarkedene rundt om i verden er i konstant forandring. Energietterspørselen øker, ressursene er begrensede og letekostnadene fortsetter å øke. Energiselskaper må kontinuerlig tilpasse forretningspraksisen sin for å overleve i det ustabile økonomiske klimaet.
   • Løsninger

    TerminalBOSS™ leverer større måleløsninger for flytende hydrokarboner. De passer for aktiviteter knyttet til transaksjonshåndtering på lastebil- og togterminaler.

   • Fordeler

    Løsningene våre er skapt for å måle hydrokarbonvæsker og håndtere transaksjoner på lastebil- og togterminaler på en nøyaktig måte. De drar nytte av API-kompatible volumberegninger, elektronisk merking og tilpassede arbeidsflyter. De resulterende transaksjonsdataene overføres automatisk til ERP- og regnskapssystemer. De bidrar til optimalisering av terminalytelse, reduksjon av risiko knyttet til forskriftsendringer og for øker anleggets avkastning. Løsningene våre er egnet for et bredt spekter av flytende hydrokarboner, inkludert:

    • Oljeemulsjoner
    • Spillvann
    • LPG (Liquified Petroleum Gas)
    • NGL (Natural Gas Liquids)
    • Industriell flytende gass
    • Etanol
    • Fortynningsmiddel
   • Differensiering

    • Måleekspertene våre har forskriftskunnskapen som behøves for å skape løsninger som adresserer de mest utfordrende måleproblemene.
    • TerminalBOSS™ databehandlings- og rapporteringsmotor kan konfigureres til å levere informasjon til bedriftens applikasjoner etter et tidsbestemt intervall eller i sanntid.
   Drivstofflagring

   Se flere terminalløsninger

   I mer enn 30 år har Schneider Electric gitt råd, utviklet og ferdigstilt innovative løsninger for å hjelpe våre partnere med å automatisere, styre, spore og måle operasjonene deres. Vi har lang erfaring med å utforme tilpassede løsninger og har også brukt vår kunnskap til å skape fleksible og kostnadseffektive heletlige løsninger.

   Fordeler

   • Life Is On | Schneider Electric

    Fremme målesikkerhet

    Allsidig erfaring med væskemåling som strekker seg fra vann til emulsjoner.
   • Life Is On | Schneider Electric

    Muliggjør inventar- og allokeringsstyring i sanntid

    Overvåk inventar og godkjenn transaksjoner eksternt.
   • Ingeniør i fabrikk med utklippstavle, utstyrsprodusent

    Reduser juridisk og regulatorisk risiko

    Full overholdelse av regelverk inkludert API og lokale krav.
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.