Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Default Alternative Text
   Løsninger for onshore olje- og gassproduksjon

   Feltenheter for måling og instrumentering

   Schneider Electrics Foxboro-feltenheter og Accutech-instrumentering brukes i krevende bruksområder innen olje og gass som trenger nøyaktig og robust trykk-, temperatur-, flyt-, nivå- og væskeanalyse og ventilposisjonering.

   • Les

    • Read more about Schneider Electric solutions

     Dataark for Foxboro flerfasemåling

     Patentert Foxboro Net Oil & Gas Solution for flerfasemåling med integrert flerfaset skid for måling av onshore oljefeltproduksjon. Opererer over et bredt spekter av flytregimer, uten behov for å skille olje-, vann- og gasstrømmene.

     Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Rapport om flerfasemåling innen oppstrøms olje- og gassindustri

     Denne rappporte beskriver en ny tilnærming til allokerings- og reservoaroptimalisering for å bidra til å øke verdien i oppstrøms produksjonsvirksomhet innen olje og gass. Nye flerfasede Net Oil and Wet Gas-måleløsninger kan gi mer nøyaktige og pålitelige allokeringsmålinger i sanntid og samtidig redusere kapital- og driftskostnadene innen feltautomatisering. Grunnlaget for disse løsningene er nyskapende måle- og modelleringsteknologi som kan håndtere et bredt utvalg av måleutfordringer.

     Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Foxboro funksjonsbrosjyre

     Foxboros instrumenteringsinnovasjoner er alliert med industriledende merkevarer for systemer, programvare og tjenester. Sammen forbedrer tilbudene våre virksomhetens økonomiske, sikkerhetsmessige og miljømessige resultater kraftig. Tilbudene balanserer tilgjengeligheten og utnyttelsen av alle eiendelene dine: mennesker, utstyr, energi og inventar.

     Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Industriløsning: Foxboro instrumenteringsløsning for petroleumraffinering

     Foxboros instrumentering gjør at ledende russiske raffinerier automatiserer driften for å møte økende global etterspørsel etter petroleumsprodukter.

     Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Trådløs instrumentering for brønnoptimalisering

     Olje- og naturgassindustrien er kontinuerlig drevet av behovet for kostnadsreduserende tiltak og behovet for oppnå mer driftseffektivitet og synlighet for å møte regelverkskrav. Denne artikkelen oppsummerer en løsning hvor trådløse instrumenter integreres med annet konvensjonelt utstyr for å tilby et avansert brønnoptimaliseringssystem som kan installeres raskt.

     Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Forbedre SCADA-operasjoner med trådløs instrumentering

     Hensikten med denne rapporten er å utforske måtene operatører bruker trådløse instrumenteringsnettverk med SCADA, for å realisere fordelene med en integrert løsning.

     Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bruk av datamaskiner for flytmåling for gassmåling og -styring

     Installasjon av datamaskiner for flytmåling kan være veldig komplisert, og nøye vurdering av alle parametere vil bidra til å sikre en vellykket installasjon.

     Denne rapporten:

     Definerer datamaskinen for elektronisk måling av gassflyt, skisserer ulike bruksområder for datamaskiner for flytmåling, fremhever en typisk installasjon av en datamaskin for flytmåling og forklarer i detalj kraftsystemer, trådløs instrumentering og ekstern I/O, ekstern kommunikasjon, datainnsamling for kalibreringspraksiser.

     Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Effekten av atmosfærisk trykk på gassmåling

     Denne rapporten drøfter forskjellene mellom målere og absolutte trykksensorer, metoder for å fastslå det atmosfæriske trykket på et sted og effektene atmosfærisk trykk har på målenøyaktighet.

     Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Delta BioFuels, Inc.: Kjemisk industri

     Foxboro automatisert konduktivitetsføling etter gnister, effektiv bearbeiding av biodiesel Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Hanover Compressor Company: Oppstrøms olje og gass

     Foxboro leverer under press for å tilby sendere i ellevte time for produsenter av energiutstyr Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Hydrokarbonbearbeiding

     Veris henvender seg til Foxboro for hjelp til å møte krevende kundekrav til flytmåling Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     NSTAR

     Accutech trådløs instrumentering i overvåkning av distribusjonsbrønn for naturgass
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Accutech trådløs instrumentering for bruk innen sikkerhet i oljeraffinerier

     PB Carson
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.