Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Default Alternative Text

   OVERVÅKING, VIDEOANALYSER OG TILGANGSKONTROLL

   Security man surveying the area through multiple monitors, cyber security, security system

   Sikkerhet på anlegget

   Gruvedriftselskaper opplever et stadig økende press mot å gjøre bygningene og anleggene sine tryggere, enten på grunn av fysiske trusler på arbeidsplassen, industrispionasje og potensielt tyveri av fysiske eller immaterielle eiendeler, eller et press mot å oppfylle de stadig skiftende og strengere kravene til sikkerhet og rapportering.

   • Løsninger

    Komplett løsning for sikkerhet, video og tilgangskontroll

    • Intelligent videoanalyse: Gjennom automatisk digital screening og filtrering kan videoanalyser identifisere bestemte forhold og varsle operatørene om potensielle situasjoner.
    • Sikkerhetskameraer og overvåkingssystemer til eiendommer: Avanserte funksjoner til bruk utendørs, innendørs og under jorden.
    • Reproduksjonskameraer: Eksplosjonssikre/termisk/termografi.
    • Videohåndteringssystemer Virksomhetskritiske overvåkingsoperasjoner krever overvåking døgnet rundt og urokkelig pålitelighet.
    • Håndtering av tilgangskontroll: Sømløs integrering mellom overvåking, tilgangskontroll og identitetshåndtering. 
   • Fordeler

    • Schneider Electric leverer integrerte overvåkingsløsninger til bruk i krevende miljøer som må oppfylle sikkerhetskravene til å beskytte menneske og maskin.
    • Videoanalyser og termografi skaper ekstra verdi ved å levere informasjon fra systemer for prosesstyring, miljø og utslipp.
   • Differensiering

    • integrering mellom overvåking og tilgangskontroll 
    • sammenkoblede løsninger til prosessovervåking og bildeanalyser 
    • skreddersydde løsninger til bestemte bruksområder 
    • makeløs kvalitet og robusthet 
    • video av høyeste kvalitet, selv i krevende forhold og belysning

   Fordeler

   • Sementfabrikk om natten, sementproduksjon.

    personellsikkerhet
    sikring av ressurser og anlegg
   • Gassboringsinstallasjon, olje og gass, gruveindustri

    forebygge tyveri og hærverk
    bedre tilgangskontroll både for entreprenører og ansatte
   • Kullarbeider med en håndfull kull, gruveindustri, mineralbehandling

    overvåking og optimalisering av prosesser samt miljøovervåking
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.