Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry.

   Kraftdistribusjon

   Electrical station, energy access, power management.

   Kraften bak virksomheten

   Det er utallige utfordringer å løse i alt fra nye prosjekter til utvidelser:

   – disiplinert budsjettering og kostnadsstyring
   – sikring av personell og ressurser i krevende forhold
   – tilgjengeligheten til kritiske elektriske systemer
   – samsvar med internasjonale standarder og lokale reguleringer
   • Løsninger

    Et omfattende utvalg løsninger til distribusjon, beskyttelse, styring og håndtering av elektriske systemer:

    • Smart E-House: prefabrikkerte sekundærstasjoner, kontrollrom og mobile datasentre
    • Lavspennings- og mellomspenningsutstyr til kraftdistribusjon: En komplett serie lavspennings og mellomspennings sekundærstasjoner, utstyr og komponenter.
    • Tilsyn: til automasjon av kraftdistribusjon og sekundærstasjoner
   • Fordeler

    E-House: En ferdigprodusert og validert løsning som er enkel å ta i bruk.

    • Kostnadseffektiv.
    • Helt i samsvar med de nyeste byggeforskrifter og andre relevante standarder.
    • Tilpasses anleggets klima-/miljøbehov.
    • Testet, validert og industrialisert av Schneider Electric.
    • Integrert sikkerhet og tilgangskontroll.
   • Differensiering

    Det største integrerte tilbudet innen kraftdistribusjon.

    • Validerte design som samsvarer med standarder og miljømessige begrensninger.
    • Effektiv og pålitelig forsyningskjede med industriell tilstedeværelse og lokale tjenester i nærheten av anlegget.
    • Erfarne og sertifiserte ingeniører som sikrer prosjektene deres.

   Fordeler

   • Sementfabrikk om natten, sementproduksjon.
    krever mindre tid og arbeidskraft til montering og igangsetting på avsidesliggende steder
    kortere oppstartstid
   • Gassboringsinstallasjon, olje og gass, gruveindustri
    leverer installasjon som er klargjort for felten
    enklere prosjektkoordinering
   • Kullarbeider med en håndfull kull, gruveindustri, mineralbehandling
    mindre vedlikehold takket være optimalisert teknikk og finjustert design
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.