Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • mining facility, mining industry

   INTEGRERT PLANLEGGING OG OPTIMALISERING

   A goods train transporting raw minerals, mining industry, industrial production

   Utfordringer

   Optimalisert drift fra ressurs til marked 

   Gruvedrift har ikke råd til å fokusere bare på ytelsen til hver enkelt prosess. Du må optimalisere hele forsyningskjeden for gruvedriften – fordi et problem på ett område vil spre seg gjennom hele kjeden.

   • Løsning

    Den integrerte planleggings- og optimaliseringsløsningen vår dekker utfordringene med gruvedrift som er i stadig endring, og leverer en helhetlig strategi for å oppnå best mulig resultater i hele forsyningskjeden: 

    • Avansert planlegging for anlegget 
    • Utstyrsystelse 
    • Styring av forbruksmaterialer, energi og vann 
    • Kvalitetskontroll 
    • Lagerstyring 
    • Råvarehandel og risikostyring
   • Egenskaper

    Den integrerte løsningen vår gjør mest mulig ut av ressursene dine ved hjelp av:

    • planlegging som optimaliserer ressurs til marked-kjeden (lokale planer drives av den globale planen, ikke omvendt)
    • å gjøre produksjonen og utstyrs- og prosessytelsen mer pålitelige 
    • å legge til rette for bedre beslutninger takket være pålitelig informasjon til riktig tid 
    • bedre kostnadskontroll og miljøresultater ved å redusere unødvendig energi- og vannforbruk
   • Fordelene våre

    • Én enkelt leverandør som leverer en komplett, integrert løsning i hele verdikjeden 
    • Validert av og standardisert etter de fremste gruveselskapene i verden 
    • Løsninger som er spesifikt utviklet for gruvedrift 
    • Fullstendig skalerbar, fra ett enkelt område til hele gruven, og fra små til globale operasjoner

   Fordeler

   • Anlegg (2), sementproduksjon, gruveindustri
    • Oppnå produksjonsmål 
    • Identifiser forventet etterspørsel 
    • Sikre at operasjoner er koordinert med planer for frakt og gruvedrift
   • Gassboringsinstallasjon, olje og gass, gruveindustri
    • Identifiser risikoer og begrensninger 
    • Forstå tilgjengeligheten til utstyr og operatører 
    • Identifiser og korriger ytelsesproblemer før de skjer
   • Kullarbeider med en håndfull kull, gruveindustri, mineralbehandling
    • Kvantifiser tilførsel og produktbeholdninger 
    • Flytt riktig materiale i riktig rekkefølge 
    • Reduser jernbane-/havneavgifter til et minimum, og maksimer logistikkgjennomgang
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.