Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Default Alternative Text

   Energieffektivitet og bærekraft

   Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

   Gruveenergistyring

   Mange selskaper trenger å identifisere muligheter for energieffektivet samtidig som de bruker begrensede personalressurser og økonomiske ressurser.

   Livssyklus for energibærekraft

   Livssyklus for energistyring, illustrasjon, vann og avløp, vannstyring, energieffektivitet og prosessoptimalisering
   • Løsninger

    Kontinuerlig energistyrings- og bærekrafttilnærming:
    • Definisjon av strategi
    • Innkjøp
    • Kontroll (strømpålitelighet og -måling)
    • Optimalisering (prosessforbedringer, energiprosjekter)
    • Ytelse (måling og rapportering)
   • Fordeler

    Effektiv energistyring starter og slutter med strategi. Energieffektivitets- og bærekraftmål kan bare nås og overskrides med kontinuerlige tiltak og programmer.

    Ved å kombinere prosessekspertise med kunnskap om energistyring kan vi hjelpe selskaper med å avdekke det fulle potensialet for energiinnsparinger.
   • Fordelen vår

    Som en global leder innen energieffektivitetsteknologier og bærekrafttjenester tilbyr vi en ende-til-ende-løsning som som gjør at vi virkelig skiller oss ut ved å integrere strategi, teknologi og implementeringskapasitet for komplekse programmer.

   Fordeler

   • Sementfabrikk om natten, sementproduksjon.
    Identifiser og utnytt muligheter for energioptimalisering for effektive kostnadsinnsparinger
   • Gassboringsinstallasjon, olje og gass, gruveindustri
    Reduser tiden som brukes på datainnsamling, analyse og rapportering
   • Kullarbeider med en håndfull kull, gruveindustri, mineralbehandling
    Integrer globale miljørelaterte, økonomiske og sosiale bærekraftinitiativer i ett program.
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.