Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Default Alternative Text

   Ressurshåndtering og -overvåking

   Forretningsmann holder opp kamera for å ta bilde isolert på hvit bakgrunn – 64567: shutterstock, maskinkontroll, energistyring, gruveindustrien

   Ressurshåndtering for gruvedrift

   I dag vil gruvedriftselskaper maksimere levetiden og ytelsen til ressursene sine gjennom nye beste praksiser som total produktiv håndtering (TPM – Total Productive Management), slik at de kan få best mulig utbytte av kapitalinvesteringene sine.
   • Ressursutnyttelse for gruvedrift

    Se hvordan Schneider Electrics løsning for utnyttelse av gruvedriftsressurser bidrar til å redusere vedlikeholdskostnader og kost per tonn.

    • Løsninger

     • Condition Monitoring and Management er en løsning som samler inn og analyserer diagnostikk i sanntid fra alle produksjonsressursene ved et anlegg. Den foreslår passende tiltak som kan forbedre den totale ytelsen til ressursen og håndtere de korresponderende aktivitetene for drift, produksjon og vedlikehold.
     • Forutsigende analyser skaper en plattform for kontinuerlig overvåking av ressursytelsen i sanntid.
     • Ytelsesverktøy gir kontekstuelle analyser i sanntid som er relatert til OEE og nedetid.
    • Hovedfordeler

     Den omfattende ressurshåndteringsløsningen vår foreslår tiltak som kan forbedre den totale ytelsen til ressursen og håndtere tilhørende drift, som for eksempel produksjons- og vedlikeholdsaktiviteter.
    • Fordeler

     • En fullstendig integrert løsning for ressursytelse, tilstandsovervåking og forutsigende analyser.
     • Unike, avanserte forutsigende algoritmer som oppdager små endringer i systemets atferd, noe som ofte er tidlige tegn på problemer med utstyrets ytelse eller tilstand.

    Fordeler

    • Sementfabrikk om natten, sementproduksjon.
     • forebygge problemer med utstyr 
     • oppdage lavtytende ressurser
    • Gassboringsinstallasjon, olje og gass, gruveindustri
     • redusere uforutsett nedetid 
     • senke vedlikeholdskostnader
    • Kullarbeider med en håndfull kull, gruveindustri, mineralbehandling
     • øke tilgjengelighet og pålitelighet 
     • Utvidet levetid for utstyr
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.