Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Portrait of happy mature doctor holding digital tablet with team in meeting room, healthcare solutions

   Administrasjon av utstyrsplassering

   operating room at a hospital, healthcare solutions

   Utfordringer

   Helseinstitusjoner har behov for å forbedre økonomien, redusere tyveri av utstyr og hjelpe sykepleierne til å bruke mer tid på pasientene.
   • Løsning

    Forbedre sikkerheten, effektiviteten og budsjettet til sykehuset med integrerte løsninger for sanntidslokalisering (Real-Time Location System, RTLS)
   • Fordeler

    • Reduser risikoen for tap med utstyrssporingssystemer som varsler når utstyr forlater autoriserte områder.
    • Forbedre medarbeidernes effektivitet og bruken av medisinsk utstyr med hurtig sporing og lokalisering av medisinsk utstyr. 
   • Differensiering

    • En enhetlig løsning betyr forenklet kundedistribusjon og administrasjon av ett enkelt system som sporer, overvåker og beskytter pasientene, medarbeiderne og utstyret.
    • Integrering i en eksisterende Wi-Fi-infrastruktur gir større kostnadskontroll.
   Bildet viser: sykepleier klargjør iv-infusjon, løsninger for sykehus

   Bruksområder

   Schneider Electric hjelper kunder i helsevesenet med behov relatert til utstyrsadministrasjon, med RTLS (Real Time Localisation Solutions) og Wi-Fi-infrastrukturløsninger som bidrar til å oppnå høyere bruksrater, riktig størrelse på lagerbeholdningen, mer tid med pasientene og økt kunde- og medarbeidertilfredshet.

   Fordeler

   • Helter i helsevesenet, løsninger for sykehus
     
    Øk verdien av utstyrslokaliseringsadministrasjon med integrering i helseinstitusjonens infrastruktur.
   • Bildet viser: Kirurg og sykepleiere gjennomfører operasjon, helsevesenløsninger.
     
    Forbedre pasientbehandlingen, øk produktiviteten til medarbeiderne og reduser sløsing med midler.
   • Bildet viser: Lege og sykepleier bruker et nettbrett sammen, helsevesenløsninger, sykehusadministrasjonssystem
     
    Finn utstyr for pasientbehandling, vedlikehold og lagerstyring raskest mulig.
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.