Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Male business man using cellphone near an electrical distribution tower.

   Koblingsanlegg og nettstasjoner for mellomspenning

   • Les

    • Read more about Schneider Electric solutions

     2SIS-teknologi i mellomspennings koplingsutstyr

     For effektiv smart nettdistribusjon er tilgjengelige mellomspenningsnettverk svært viktig. Mellomspennings koplingsutstyr spiller en nøkkelrolle og må tåle krevende miljøer der man må velge egnede teknologier for å redusere sannsynligheten for interne lysbuer til et minimum. Shielded Solid Insulation Switchgear (2SIS) dekker disse behovene. Lær mer om 2SIS-teknologi i mellomspennings koplingsutstyr
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Hvordan vil mellomspennings koplingsutstyr se ut i fremtiden?

     Utviklingen av smarte nett betyr at mellomspenningsutstyr må bli mer intelligent. Dette dokumentet vurderer ulike typer mellomspennings koplingsutstyr og undersøker mulighetene for at slikt utstyr kan møte utfordringen med smarte nett i fremtiden. Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Innvirkningen driftsmekanismetype har på driftssikkerheten til mellomspennings vakuumkretsbrytere

     Siden kretsbryteren er den siste elektriske sikkerhetsinnretningen, er pålitelig avbryting av kortslutningsstrøm i tilfelle nettverksfeil helt avgjørende. Driftsmekanismen er en sentral underenhet som har direkte innvirkning på driftssikkerheten til kretsbryteren samt prisen og størrelsen på den. Dette dokumentet diskuterer prinsippet for drift av mellomspennings vakuumkretsbrytere, nemlig elektromagnet, fjær og permanente magnetaktuatorer. Les mer
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Mellomspennings koplingsutstyr i korrosive omgivelser: utfordringer og løsninger

     Koplingsutstyrskomponenter er sammensatt av ulike typer metaller og overflatebehandlinger og er utsatt for nedbrytende korrosjonsprosesser. Hvor raskt de utvikler seg, er avhengig av mengden ulike gasser, damper, partikler og kombinasjoner av disse i omgivelsesluften. Dette dokumentet gir en kort oversikt over utfordrende miljøforhold og undersøker hvordan man best kan kontrollere dem ved å undersøke hvordan de påvirker de mest brukte metallene og overflatebehandlingene i mellomspennings koplingsutstyr. Les mer
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.