Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

   Forhåndskonfigurerte modulære datasentre

   Forhåndskonfigurerte modulære datasenterløsninger.

   • Les:

    • Read more about Schneider Electric solutions

     Rapport nr. 111
     Pålitelighetsanalysen av APC InfraStruXure-strømsystemet

     APC InfraStruXure-produktserien tilbyr en alternativ infrastruktur i den sentrale UPS-en. MTechnology, Inc. brukte teknologiene til PRA (Probabilistic Risk Assessment) til å vurdere påliteligheten av 40 kW InfraStruXure UPS og PDU med statisk bypass. Beregningene vurderte ytelsen til InfraStruXure i både ideelle og reelle forhold. Studien sammenlignet også ytelsen til InfraStruXure-arkitekturen med den til en sentral UPS som drev en hypotetisk kritisk last på 500 kW i et datasenter. Resultatene viste at InfraStruXure-arkitekturen var betydelig mindre utsatt for svikt ved enhver last i datasenteret. Det var også litt mindre sannsynlighet for svikt i noen del av IT-utstyret. Denne rapporten oppsummerer de viktigste funnene i MTechnologys kvantitative risikovurdering og diskuterer implikasjonene for anleggsledere og -designere. Les rapport nr. 111
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Rapport nr. 160
     Spesifikasjon av arkitektur for modulære datasentre

     Det er en økende enighet om at tradisjonelle datasenterdesign vil bli erstattet av modulære og skalerbare datasenterdesign. Reduserte totale eierkostnader, økt fleksibilitet, redusert utviklingstid og økt effektivitet hevdes alle å være fordeler med modulære og skalerbare design. Allikevel er begrepet «modulær», når og hvor modularitet er hensiktsmessig, og hvordan du kan spesifisere modularitet, dårlig definert. Denne rapporten gir et rammeverk for modulær datasenterarkitektur og beskriver de ulike måtene som modularitet kan iverksettes på for datasenterinfrastruktur for kraft, kjøling og plass, og forklarer når de ulike tilnærmingene er hensiktsmessige og effektive. Les rapport nr. 160
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Rapport nr. 116
     Standardisering og modularitet i fysisk datasenterinfrastruktur

     Unnlatelse av å bruke modulær standardisering som en designstrategi for fysisk datasenterinfrastruktur (DCPI) er kostbart på alle fronter: unødvendig utgift, nedetid som kunne unngås, og tapt forretningsmulighet. Standardisering og dens nære slektning, modularitet, skaper vidtrekkende fordeler i DCPI, som effektiviserer og forenkler alle prosesser fra første planlegging til daglig drift, med betydelige positive effekter på alle de tre store komponentene av DCPI-forretningsverdi - tilgjengelighet, smidighet og totale eierkostnader. Les rapport nr. 116
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Rapport nr. 76
     Modulære systemer: Evolusjonen av pålitelighet

     Naturen viste tidlig at i komplekse systemer, så er det modulære design som overlever og blomstrer. En viktig bidragsyter til denne suksessen er den kritiske pålitelighetsfordelen med feiltoleranse, der et modulært system kan skifte drift fra ikke-fungerende til fungerende moduler mens reparasjoner foretas. I datasentre har modulær design allerede slått rot i nye feiltolerante arkitekturer for servere og lagringssystemer. Etter hver som datasentre fortsette å utvikle seg og låne fra naturens verden, må fysisk datasenterinfrastruktur (DCPI) også utvikle seg for å støtte nye strategier for overlevelse, utvinning og vekst. Les rapport nr. 76
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Rapport nr. 174
     Praktiske løsninger for installering av IT-utstyr i små serverrom og avdelingskontorer

     Små serverrom og avdelingskontorer er vanligvis uorganiserte, usikre, varme, uovervåkede og med begrenset plass. Disse forholdene kan føre til nedetid, eller i det minste føre til «nestenulykker» som får ledelsens oppmerksomhet. Praktisk erfaring med disse problemene avslører en kort liste over effektive metoder for å bedre tilgjengeligheten til IT-drift i små serverrom og avdelingskontorer. Denne rapporten drøfter å foreta realistiske forbedringer relatert til strøm, kjøling, stativer, fysisk sikkerhet, overvåking og belysning. Fokuset til denne rapporten er på små serverrom og avdelingskontorer med en IT-belastning på opptil 10kW. Les rapport nr. 174
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Rapport nr. 118
     Virtualisering og skybasert IT: Optimalisert strøm, kjøling og håndtering gir maksimalt utbytte

     IT-virtualisering, drivkraften bak skybasert IT, kan ha betydelige konsekvenser for fysisk datasenterinfrastruktur (DCPI). Den økte effekttettheten som oppstår som et resultat, kan skape utfordringer for kjølingen av et eksisterende system. Det reduserte totale energiforbruket som vanligvis kommer som et resultat av fysisk serverkonsolidering, kan faktisk forverre strømforbrukseffektiviteten (PUE) til et datasenter. Dynamisk belastning som varierer i tid og sted, kan øke risikoen for nedetid hvis strøm- og kjølehelsen på stativnivå ikke blir forstått og vurdert. Til slutt kan den feiltolerante naturen til et svært virtualisert miljø reise spørsmål om graden av redundans som kreves i den fysiske infrastrukturen. Disse spesielle effektene av virtualisering blir diskutert, og mulige løsninger eller metoder for å håndtere dem blir foreslått. Les rapport nr. 118
    • Casestudie
     SBA Communications bygger et nytt og modulært datasenter – raskt

     I samarbeid med Schneider Electric bygger SBA Communications Corp et nytt datasenter ved hjelp av en modulær arkitektur. Dette blogginnlegget inneholder et videointervju med lederen for IT Operations for SBA Communications Corp hvor han diskuterer prosjektet deres. Les SBA Communications bygger et nytt og modulært datasenter – raskt
   • Lær:

    Valgverktøy for referansedesign


    Se i Schneider Electrics bibliotek med referansedesign for å sammenligne og velge den optimale designen som møter datasenterbehovene dine. Valgverktøy for referansedesign

    Planleggingskalkulatorer for datasenterdesign


    Effekten av fysisk infrastrukturteknologi og strategier for vekstplanlegging på sentrale designparametere. Kalkulator for designplanlegging

    Energy University


    En gratis, nettbasert og pedagogisk ressurs som tilbyr mer enn 200 leverandørnøytrale kurs om energieffektivisering og datasenter for å hjelpe deg med å identifisere, implementere og overvåke effektivisering i organisasjonen. Energy University

    Effektivitetskalkulator for datasenter


    Effekten av alternative strøm- og kjøletilnærminger på strømregningen. Effektivitetskalkulator

    Avveiningsverktøy


    Nettbaserte applikasjoner med brukervennlig grensesnitt designet for bruk i de tidlige stadiene i utviklingen av datasenterkonsept og -design. Avveiningsverktøy
   • Se:

    • InfraStruxure for små og mellomstore datasentre

     Animasjon som viser modulariteten og skalerbarheten til InfraStruxure i et datasentermiljø.
    • InfraStruxure for små IT-rom

     – Denne videoen forklarer hovedprinsippene i InfraStruxure for små IT-rom og hvordan det hjelper kundene våre med å løse de mest presserende IT-utfordringene.
    • InfraStruxure: Bruksområder

     Selv om InfraStruxure er den perfekte løsningen for nøkkelferdige datasentre, er det tre flere bruksområder der InfraStruxure vil minimere risikoen og sikre kontinuitet: implementering av konvergert IT-arkitektur, fornyelse av eksisterende datasentre og flytting inn eller ut et sentralt anlegg.
    • InfraStruxure

     InfraStruxure Designer er et industriledende programvareverktøy som gjør at ansatte hos Schneider Electric og deres partnere kan planlegge, designe og gi tilbud på datasenterløsninger som er best i klassen.
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.