Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Default Alternative Text

   OVERVÅKNING, VIDEOANALYSE OG TILGANGSKONTROLL

   Security man surveying the area through multiple monitors, cyber security, security system

   Anleggssikkerhet

   Sementprodusenter er under press for å gjøre bygningene og anleggene sikrere enten på grunn av fysiske farer på arbeidsplassen, industrispionasje og potensielt tyveri av fysisk eiendom og immaterielle rettigheter eller for å oppfylle forskriftene for sikkerhet og rapportering som er i stadig endring og blir stadig strengere.

   • Løsninger

    Komplett løsning for sikkerhets-, video- og tilgangskontroll

    • Intelligent videoanalyse: Ved hjelp av automatisert digital visning og filtrering kan videoanalyse identifisere spesifikke forhold og varsle operatører om potensielle situasjoner
    • Sikkerhetskameraer og overvåkningssystemer for eiendommer: Avanserte funksjoner for bruk utendørs, innendørs og under bakkenivå
    • Prosesskameraer: Eksplosjonssikre/termiske/termografi
    • Videostyringssystemer: Overvåkningsoperasjoner som er avgjørende for virksomheten og krever overvåkning og urokkelig driftssikkerhet døgnet rundt
    • Tilgangskontrollstyring: Sømløs integrering mellom overvåkning, tilgangskontroll og identitetsadministrasjon 
   • Fordeler

    • Schneider Electric leverer integrerte overvåkningsløsninger for krevende omgivelser som må oppfylle sikkerhetskravene for beskyttelse av menneske og maskin.
    • Videoanalyse og termografi gir økt verdi ved å levere informasjon fra prosesskontroll-, miljø- og utslippssystemer.
   • Differensiering

    • Integrering mellom overvåkning og tilgangskontroll 
    • Sammenkoblede løsninger for prosessovervåkning og bildeanalyse 
    • Tilpassede løsninger for spesifikke bruksområder 
    • Uovertruffen kvalitet og robusthet 
    • Video av toppkvalitet selv i krevende omgivelser og utfordrende lysforhold

   Fordeler

   • Sementfabrikk om natten, sementproduksjon.

    Personellsikkerhet
    Utstyrs- og anleggsikkerhet
   • Industrianlegg ved sjøen, gruveindustri.

    Forhindring av tyveri og hærverk
    Bedre tilgangskontroll for både underleverandører og ansatte
   • Sementanlegg i skumringen, sementproduksjon.

    Prosessovervåkning og -optimalisering, miljøovervåkning
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.