Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Default Alternative Text

   Landstrøm

   Landstrømsteknologien er godt utviklet og miljøeffektene er store. Koble til grønn energi med vår løsning for landstrøm.

   ShoreBoX landstrøm
   Default Alternative Text

   Utfordringer

   Oppfyll de stadig strengere miljøforskriftene for havner og skip ved kai. Skipsoperatører må redusere drivstoff- og vedlikeholdskostnadene ved kai. Havnemyndigheter og terminaloperatører må integrere mulighet for landtilkobling på en enklere og mer effektiv måte, og samtidig redusere prosjekttiden, kostnadene og risikoene til et minimum.

   Hvorfor samarbeide med Schneider Electric

   • Blå graf som peker nedover Reduser prosjekttid, kostnader og risiko Redusert prosjekttid, reduserte kostnader og risikoer, samt redusert miljømessig fotavtrykk og støy mens skipet ligger ved kai.
   • Life Is On | Schneider Electric Pålitelig kraftforsyning fra land Driftssikkert system med høy ytelse og i samsvar med standarder, konstruert for enkel, automatisk og sikker tilkobling og frakobling av skip under implementering av løsninger.

   Fakta

   • Default Alternative Text For hvert døgn et skip kobles til landstrøm reduseres utslipp tilsvarende luftforurensningen fra opp mot 4800 biler.
   • Standard alternativ tekst Når skip kobles til landstrøm blir innbyggere skånet for plagsomt støy og vibrasjoner fra skipene som ligger i kai.
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.