Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Man working at a gas station, oil and gas.

   Drivstoffpriser og elektroniske konnossementer i sanntid

   Skilt som viser gasspriser, olje og gass.
   Drivstoffindustrien står overfor mange utfordringer i dag ettersom økonomien legger press på fortjenestemarginene, og drivstoffmarkedet opplever pris- og leveringsflyktighet. Disse faktorene, kombinert med økte krav til sikkerhet og overholdelse av regelverk, har tvunget drivstoffmarkedet til å fremskynde innføringen av informasjonsteknologi.
   • Løsninger

    Bekjemp pris- og leveringsvolatilitet og få økte inntekter med tilgang til drivstoffpriser for området ditt som oppdateres i sanntid. Automatiser og effektiviser prosessene med industriens mest omfattende kilde til elektroniske konnossementer (eBOL-er).
   • Løsningsforslag

    • Ta smartere kjøps- og salgsbeslutninger.
    • Maksimer avkastningen på investeringer i eksisterende back-office-systemer.
    • Kjør referansekontroll av kontrakter og kontroller kundene.
   • Differensiering

    • Industrileder: Schneider Electric forvalter for øyeblikket 80 % av pris- og faktureringstransaksjonene som foretas i forsyningskjeden i Nord-Amerika hver dag.
    • Optimaliserte beslutninger om beste kjøp: Beregne hvert kjøpealternativ automatisk, inkludert transportkostnader.
    • Tilgang på én enkelt skjerm: Omfattende kjøpsinformasjon for drivstoff gir en konsolidert presentasjon av pris ved levering, spotpris og markedsinformasjon i sanntid.

   Fordeler

   • Ovesiktsbilde av tankbil

    Effektiviser analysen
    – samle og analyser informasjon fort og enkelt på ett enkelt skjermbilde. Det vil hjelpe deg å ta de beste beslutningene.
   • Fylle på gass

    Eliminer informasjonsfeil
     – med den mest omfattende kilden til elektroniske konnossementer for å automatisere og effektivisere back-office-prosesser. Det gir raskere og mer nøyaktig fakturering.
   • Skilt med gasspriser, olje og gass.

    Forhindre tapte muligheter
     – svar bedre på hyppige prisendringer innenfor samme dag med administrasjonsverktøy for drivstoffpriser som støtter kjøpsstrategiene og beskytter marginene dine.