Still tekniske spørsmål (FAQ)

Hva lurer du på?

Kode E i displayet på Altivar 212

Betyr at noen har trykket på STOP/RESET-tasten mens omformeren styres fra rekkeklemmene.
E betyr Emergency Stop.
Resettes ved å kople bort nettspenningen i 30 sekunder (til displayet har slukket).
Var dette nyttig?
Hva kan vi gjøre for å forbedre informasjonen?