Still tekniske spørsmål (FAQ)

Hva lurer du på?

Modbus interfacemodul for NSX

TRV00210 med elnr 4393972: er en adresserings unit som gir en valg fri modbus adresse  ( 1-99), utføres ved
hjelp av to potmeter på fronten.

Modulen tilpasser seg automatisk til Modbus-nettverket den installeres i (baud-hastighet, paritet).

Den er utstyrt med sperrebryter for å aktivere/deaktivere operasjoner som omfatter skriving til Micrologic vernet, dvs. tilbakestille (reset), nullstille telleverk, modifisere innstillinger, åpne- og lukkekommandoer for
bryter osv.
 
En innebygd testfunksjon brukes til å sjekke tilkoblingen av Modbus modulen til Micrologic og
FDM121 displayenhet.

 
Var dette nyttig?
Hva kan vi gjøre for å forbedre informasjonen?