Still tekniske spørsmål (FAQ)

Hva lurer du på?

Hva er I2 verdien for jordfeilautomaten 16A/2Pol/C?


Jordfeilautomaten iC60H 16A/2Pol/C med elnr: 1600158
Har en termisk I2-verdi på 1,2 x In, som imøtekommer kravene i NEK400:2010, kap. 823.
 
Var dette nyttig?
Hva kan vi gjøre for å forbedre informasjonen?