• Two men in power station control room reviewing big data analytics, sustainability reporting.
    Gir helhetlig informasjon om det elektriske anlegget i datasenteret.

    StruxureWare™ Power Monitoring

    Gir helhetlig informasjon om det elektriske anlegget i datasenteret.