• Man is able to monitor the energy management software from a tablet in the server room, sustainability reporting, data center management, internet of things.
    Et fleksibelt, håndterlig, pålitelig og effektivt datasenter.

    Rack-kraftdistribusjon