• Man handling the data center management in the server room, data center services, data center operations.

    Datasentre og nettverkssystemer

    Ledende leverandør av fysiske infrastrukturløsninger til hele datasentret og livssyklusen.

    Produktbilde av en mann som står foran IT-serverrommet.

    Systemer og applikasjoner