• Default Alternative Text

  Samferdsel

  Sikkerhet og framkommelighet i norske tunneler. Utforsk våre løsninger for vei og tunell.

  Våre løsninger
  Standard alternativtekst

  Utfordringer

  Mange byer er overbefolket, noe som resulterer i trafikkorker og forurensning. Innen 2050 vil 70 % av verdens befolkning være bosatt i byer og bruke komplekse transportmetoder og flermodalsystemer. Transportselskaper må ta i bruk morgendagens transportløsninger i dag for å sikre en bærekraftig fremtid.

  Fakta

  • Blått bilikon 28 % av verdens CO2-utslipp kan knyttes til transport.
  • Blått ikon av jordkloden Verdens befolkning vil øke med 34 % innen 2050.
  • Blått Smart City-ikon 70 % av befolkningen vil bo i byer innen 2050.
  • Blått EcoXpert-ikon Opptil 20 % reduksjon i reisetid og trafikkforsinkelser.
  • Blått ikon av et løvblad Opptil 17 % reduksjon i luftforurensning og karbonutslipp.
  • Blå ressursoptimalisering Opptil 20 % raskere responstid ved hendelser.

  Hvorfor samarbeide med Schneider Electric?

  • Bildet viser Ikon for oppadgående graf Gjør transport effektiv, trygg og bærekraftig
  • Håndtrykksikon Mer enn 30 års erfaring innen transport og infrastruktur
  • Gjør transport og infrastruktur mer effektiv, trygg og bærekraftig

   Gjennom rådgivning, programvareløsninger og service hjelper Schneider Electric byer, offentlige og private transportselskaper med å gjøre transport mer effektivt, trygt og bærekraftig.

  • Løsninger for styring av bomstasjoner

   Schneider Electric Transportations system for automatiske bomstasjoner gir effektiv avgiftsbetaling, bedre trafikkflyt og optimalisert drift og vedlikehold.

  • Løsninger for styring av tuneller

   Schneider Electric tilbyr avanserte løsninger for kontrollsentre i tuneller. Løsningene integrerer trafikkstyring med drift av tunellene, og bedrer trafikantenes sikkerhet.