• Default Alternative Text

  Smarte byer

  Fremtiden tilhører smarte, tilkoblede byer. Våre løsninger for administrasjon av energi og infrastruktur hjelper bysentre med å bli smartere og mer miljøvennlige, i dag.

  Se video Les rapport
  Trafikkork på veien under en snøstorm.

  Utfordringer

  Byene står overfor utfordringen med rask befolkningsvekst, høye forventninger fra innbyggerne og ofte svært begrensede budsjetter. For å tilfredsstille og beholde talentfulle innbyggere og tiltrekke seg jobber og investeringer må byene bli smartere og bruke teknologi til å bli mer effektive, bovennlige og bærekraftige.

  Fakta

  • Blått ikon av jordkloden Innen bare 35 år vil 66 % av verdens befolkning bo i byer.
  • Blått energiikon Byene utgjør bare 2 % av jordens areal, men forbruker 75 % av verdens energiressurser.
  • Blått partnerikon Forbindelsespunktet for de anslått 20 milliarder tilkoblede IoT-enhetene finnes i byene.
  • Ikon med blå graf som peker oppover I løpet av de neste 40 årene må byene øke kapasiteten tilsvarende den kapasitetsøkningen som har vært de siste 4000 årene.
  • Blått lynikon Byene står overfor et økende antall sikkerhets- og værrelaterte trusler de neste 100 årene.
  • Blått ikon av et løvblad Byene står for 80 % av verdens CO2-utslipp.

  Hvorfor samarbeide med Schneider Electric

  • Ikon for smarte byer Vi skaper smarte byer gjennom samarbeid Vi gjør byene i stand til å bli mer effektive, levelige og bærekraftige. Få opptil 30 % energibesparelser gjennom våre energieffektive løsninger og tjenester. Gjør byen et triveligere sted å bo i med mindre trafikk og reduserte utslipp. Gjør byen mer bærekraftig ved å ha oversikt over hvordan alle byens deler, tjenester og forsyninger fungerer. Målet er å redusere energi- og vannforbruket.
  • Håndtrykksikon Vår 5-trinns tilnærming Vi endrer måten byene er utformet, bygget, administrert og fornyet på gjennom: løsninger på dagens utfordringer, integrering for økt effektivitet, samarbeid for å få det til, innovasjon for å forandre verden.
  • Smarte byer: Strategisk fokus på sanntids kontrollsystemer for infrastrukturer

   Denne rapporten ser på viktigheten av en strategisk tilnærming til sanntidsplattformer og fleksible operatører. Dette bidrar til å redusere kostnader, optimalisere investeringer, begrense bemanningsproblemer og bidrar til å skape en mer fleksibel og effektiv by.

   Les historien
   software industrial, man touching screen that is showcasing data drawings
  • Dagens energiinteresser: Schneider Electrics svar

   Schneider Electric håndterer dagens megatrender: urbanisering, industrialisering og digitalisering gjennom nyskapende teknologi som gir energieffektivitet, bærekraft og automasjon.

  • Hjørnesteinen i en smart by: Urban effektivitet

   Smarte byer starter med smarte systemer. Byer som vil lykkes med overgangen til en «smart» by, vil være de som forbedrer de kritiske systemene ved å kombinere en systemorientert nedenfra-og-opp-tilnærming med en dataorientert ovenfra-og-ned-tilnærming.

   Les historien
   Default Alternative Text
  • Urban transport i de smarte byers tid

   Smart transport – en mer bærekraftig og intelligent transportinfrastruktur gjennom digital teknologi – er det viktigste for å kunne virkeliggjøre drømmen om smarte byer.

   Les historien
   Moving traffic in the city
  • Smarte byer – kundereferanser

   Les om noen av de mer enn 250 prosjektene vi har vært med på over hele verden!

   Les historien
   Business people looking at energy efficiency plans, field service