• Default Alternative Text

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric?

    • Ambassadørprosjektet for et smart distrikt Se en video om ambassadørprosjektet for et smart distrikt

      Ambassadørprosjektet er et europeisk samarbeidsprosjekt som ledes av Schneider Electric, og tar for seg spørsmålet om administrasjon av energistrømmen på distriktsnivå