• Default Alternative Text

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric?

    • Ambassadørprosjektet for et smart distrikt Se en video om ambassadørprosjektet for et smart distrikt

      Ambassadørprosjektet er et europeisk samarbeidsprosjekt som ledes av Schneider Electric, og tar for seg spørsmålet om administrasjon av energistrømmen på distriktsnivå

      Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.