• Oil refinery at night, oil and gas.

    Prosessautomatisering av raffinerier og petrokjemiske anlegg