• Default Alternative Text
    Løsninger for olje- og gassoperasjoner

    Avansert videoanalyse og sikkerhet

    Manglende mulighet til å overvåke kritiske parametere, både internt og eksternt, har alltid vært en pågående utfordring i industrien – inntil nå. Schneider tilbyr robuste og døgnkontinuerlige løsninger for overvåking og driftsovervåkning som adresserer sikkerhetsmessige, regulatoriske og forebyggende vedlikeholdsbehov for alle typer anlegg.