• Technician working on a row of electrical machines, electric utilities, electric power distribution.

    E-House - løsning for distribusjon av strøm

    • SKSOL oljeanlegg i Cartagena i Spania

      Schneider Electric har levert et E-House for å sikre kvaliteten og påliteligheten til strømforsyningen til det nye anlegget for smørende baseolje i Cartagena