• Male workers using laptop near an oil well, oil and gas, energy management  

  Komplett ressursmodellering

  • Les

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Brosjyre: Pakke med dynamisk programvare for simulering

    Hjelper kunder med på overvinne de dynamiske utfordringene i å designe, styre og drive bedrifter på en trygg, pålitelig og lønnsom måte.

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Rapport: Skape et konkurransefortrinn gjennom integrert styring av oppstrømsressurser

    Denne rapporten viser hvordan et fullt integrert og ytelsesbasert sett med sanntids programvareverktøy kan forbedre lønnsomheten ved å øke produksjon og oljeutvinning, redusere kostnader og redusere risiko.

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Rapport: Hvordan forbli lønnsom i et tøft oljemarked

    Gitt det nylige fallet i oljeprisen, ligger utfordringen nå i å forbedre driftseffektiviteten og produktiviteten, redusere kostnader og dempe risikoen, slik at man kan forbli lønnsom i dette tøffe oljemarkedet

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Industriløsning: Integrert styring av oppstrømsressurser

    Den ytelsesbaserte SimSci-programvareløsningen for komplett ressursmodellering i sanntid gir ressursutviklere og operatører én enkelt sammenhengende oversikt over ressursene.

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    So now you found oil, now what?

    Get to profitability faster by minimising the development risk of new plays and lowering the production costs of existing operations

    Read more
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Brochure: SimSci EYESIM Immersive Training System

    The next generation of Virtual Reality gaming technology to apply to real-life challenges that you have to keep your operators at maximum knowledge levels.

    Read more
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Rapport:

    Teknologier som gjør at arbeidsstyrken kan bruke virtuell 3D-teknologi for sikrere olje- og gassoperasjoner

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Start seeing the returns of your offshore facility

    Get to BIG profitability faster by minimizing the development risk of new plays and lowering the production costs of existing operations

    Read more
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.