• Male workers using laptop near an oil well, oil and gas, energy management  

    Komplett ressursmodellering

    • Chevron endrer spillereglene med programvare for dynamisk simulering

      Programvaren for operatøropplæring, SimSci DYNSIM, hjalp Chevron med å flytte fra ett styringssystem til et annet uten nedetid eller negative sikkerhetskonsekvenser. Det reduserte igangkjøringstiden med 2–3 uker

      Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.