• Default Alternative Text

  Ressurshåndtering og -overvåking

  Forretningsmann holder opp kamera for å ta bilde isolert på hvit bakgrunn – 64567: shutterstock, maskinkontroll, energistyring, gruveindustrien

  Ressurshåndtering for gruvedrift

  I dag vil gruvedriftselskaper maksimere levetiden og ytelsen til ressursene sine gjennom nye beste praksiser som total produktiv håndtering (TPM – Total Productive Management), slik at de kan få best mulig utbytte av kapitalinvesteringene sine.
  • Ressursutnyttelse for gruvedrift

   Se hvordan Schneider Electrics løsning for utnyttelse av gruvedriftsressurser bidrar til å redusere vedlikeholdskostnader og kost per tonn.

   • Løsninger

    • Condition Monitoring and Management er en løsning som samler inn og analyserer diagnostikk i sanntid fra alle produksjonsressursene ved et anlegg. Den foreslår passende tiltak som kan forbedre den totale ytelsen til ressursen og håndtere de korresponderende aktivitetene for drift, produksjon og vedlikehold.
    • Forutsigende analyser skaper en plattform for kontinuerlig overvåking av ressursytelsen i sanntid.
    • Ytelsesverktøy gir kontekstuelle analyser i sanntid som er relatert til OEE og nedetid.
   • Hovedfordeler

    Den omfattende ressurshåndteringsløsningen vår foreslår tiltak som kan forbedre den totale ytelsen til ressursen og håndtere tilhørende drift, som for eksempel produksjons- og vedlikeholdsaktiviteter.
   • Fordeler

    • En fullstendig integrert løsning for ressursytelse, tilstandsovervåking og forutsigende analyser.
    • Unike, avanserte forutsigende algoritmer som oppdager små endringer i systemets atferd, noe som ofte er tidlige tegn på problemer med utstyrets ytelse eller tilstand.

   Fordeler

   • Sementfabrikk om natten, sementproduksjon.
    • forebygge problemer med utstyr 
    • oppdage lavtytende ressurser
   • Gassboringsinstallasjon, olje og gass, gruveindustri
    • redusere uforutsett nedetid 
    • senke vedlikeholdskostnader
   • Kullarbeider med en håndfull kull, gruveindustri, mineralbehandling
    • øke tilgjengelighet og pålitelighet 
    • Utvidet levetid for utstyr
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.