• Engineer with digital tablet standing in front of solar panels, energy management.
  Solkraftanlegg

  Utfordringer

  Leverandører og kunder er i stadig økende grad interessert i å redusere karbonutslipp. Et solkraftanlegg i leverandørskala kan hjelpe en leverandør med å overholde EPA-karbonutslippsregler samt standarder for fornybar portefølje (hvis relevant) for øyeblikket i 29 delstater i USA.

  Hvorfor arbeide med Schneider Electric?

  • Løsningsforslag-ikon Schneider Electric tilbyr løsninger for smart solkraftproduksjon til leverandørprosjektutviklere inkludert en komplett løsning for strømkonvertering, strømfordeling og en pålitelig styrings-/overvåkningsplattform tilpasset solkraftapplikasjoner.
  • Løsningsforslag-ikon Schneider Electric tilbyr profesjonelle tjenester som applikasjonsengineering, prosjektledelse, oppstart og vedlikeholdstjenester gjennom et landsdekkende nettverk av tekniske serviceanlegg og energiapplikasjonssentre.