• Default Alternative Text
    Life Is On | Schneider Electric

    Utfordringer

    Det er en klar trend mot at flere distribuerte energiressurser kobles sammen på nettet, noe som omformer nettautomatisering og krever investering i automatisering og intelligens for å administrere disse nye strømflytene. Mange leverandører har distribuert produksjon på området sitt, og noen kan trenge hjelp for å integrere denne teknologien på nettet for å oppnå sikker og pålitelig integrering.

    Hvorfor arbeide med Schneider Electric?

    • Fordeling-ikon Schneider Electric er i en god posisjon til å arbeide med leverandører for å integrere nye teknologier i eksisterende fordelingsnett med automatiserings- og beskyttelsesløsninger, integreringsløsninger og kapasitet for utstyrsmodernisering som støtter kravene for distribuert produksjon.