• Default Alternative Text

    Advantage Max

    • Advantage Max med tilstandskontroll av datasenter Advantage Max er basert på Schneider Electrics StruxeWare-programvare for datasentre og bruker kritisk strøm, kjøling og romutformingsdomener som referanser og byr på veiledning for vedlikeholdsplanlegging av ressurser.